Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Ν. 4399/2016

2016-11-08 13:59

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις προκήρυξης των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων  «Γενική επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του Νέου Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 με ποσοστά ενίσχυσης έως 55%.

Για περισότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Πίσω