Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ελαίου (βιομάζα)

2014-08-22 18:26

Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρoϊόν προέρχεται από ζωντανούς  οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. 

Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε τον τρόπο παραγωγής ενέργειας από καύση βιομάζας (Φυτικά Έλαια) και τα οικονομικά οφέλη του επενδυτή.

Για περισότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Πίσω